1-3 dager levering Fri frakt over 500 KR

Billys – lover og regler, ekstralys, fjernlys, nærlys m.m.

Nytt Regelverk i 2018!

1. oktober 2018 ble lovverket for ekstralys endelig endret i Norge. Det betyr at du kan montere så mange ekstra fjernlys du vil på bilen din.

 
1.oktober 2018 ble lovverket for ekstralys endelig endret i Norge. Det betyr at du kan montere så mange ekstra fjernlys du vil på bilen din.

Det er viktig å se og å bli sett. Dette erfarer vi hver eneste dag i vinterhalvåret. Det største problemet på norske vinterveier er for lite lys.

I Norge har vi hatt strenge regler for montering og bruk av ekstralys på bil. Det var nemlig slik at man ikke kunne ha mer enn to ekstra fjernlys på bilen, og det måtte ikke være over 100 i referansetall tilsammen med dine originale lys på bilen. Fra 1.oktober 2018 ble disse reglene liberalisert på initiativ fra Samferdselsdepartementet. Nå er det opp til deg som bileier å anskaffe og montere tilstrekkelig lys på bilen.

 

Regelendring nummer 1: Nå er det lov med én LED-lyskaster og lysplanke

Tidligere har det ikke vært tillatt å montere èn enkelt lyskaster på bilen, selv om lyskasteren i seg selv er godkjent. De gamle reglene tvang bilføreren til å montere to lyskastere på bilen, selv om om man egentlig bare ønsket seg èn

Nå er det altså tillatt å montere én LED-lyskaster som på bildet.

 

 

Regelendring nummer 2: Du kan montere så mange lys som du vil på bilen din, og det er ikke lenger noen regel om maksimal lysstyrke eller fjernlys lengde

De gamle reglene ga deg lov til ha maksimalt fire fjernlys, tilsammen med de som stod originalt på bilen. De nye reglene setter ingen begrensninger på hvor mange lys du kan montere. Før måtte du også montere lysene parvis. Denne regelen er det slutt på, slik at du kan montere for eksempel tre tusenmetere, eller en LED-bar på bilen.

Den gamle regelen om maksimal lysstyrke forsvinner også. Nå kan du ha så høy lysstyrke du ønsker.

Det er populært å montere tre SEEKER Quantum Led, eller tre SEEKER Quantum Ledzer på en trippel skiltbrakett. Sistnevnte pakke vil gi ufattelige 36 000 lumen lovlig.

Det er heller ingen regler for hvor langt fjernlyset skal lyse opp veien. 

 

Regler om montering av ekstralys:

Selv om reglene er kraftig liberalisert, er det likevel ikke blitt fullt anarki:

 • Lyktene må fortsatt monteres symmetrisk. Hva dette betyr er at lyktene må monteres slik at det er symmetrisk likt mellom høyre og venstre side. Det vil si at dersom du har en stk LED-bar så må denne monteres på midten, mens om du har tre stk lamper må en monteres i midten og en stk på høyre og venstre side.
 • Ekstralysene skal fortsatt være E-merket (typegodkjent) med godkjenningtypen R112 som er for fjernlys. Den enkleste måten å sjekke dette er å se om lampen har et referansetall. Selv om referansetall ikke er relevant lenger for oss i Norge, så bekrefter dette at ekstralyset har riktig godkjenning og kan monteres lovlig.
 • Det er ingen minimums- eller maksimums høyde krav for montering av ekstralys/ekstra fjernlys. Det stilles dog krav om at lyset fra lampen ikke skal være til sjenanse for sjåføren. Om lampen gir en betydelig refleksjon tilbake fra asfalten fordi lampen er montert for lavt, så kan dette gi en feil på en EU-kontroll.
 • Det er lov å montere LED-bar/lys på tak og over rails gitt at lampene er montert symmetrisk. Det stilles dog krav om at lyset fra lampene ikke skal være til sjenanse for sjåføren og at lyset ikke reflekteres tilbake fra f.eks speiler eller panser og forstyrrer sjåføren.
 • Relé er ikke direkte påkrevd i lovverket, men er anbefalt for en enklere montering som samsvarer med lovverket. Det er påkrevd at alle fjernlys på et kjøretøy skal slukkes samtidig når man blender ned fra fjernlys til nærlys. Med et relé vil ekstralysene blende opp og ned med bilens originale fjernlys, som gjør at montasjen og koblingen følger lovverket.
 • Det er ikke påkrevd å ha en egen av/på bryter for ekstralysene. Det er forøvrig påkrevd å ha en kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass som viser om fjernlyset/ekstralyset er tent. Om man kobler ekstralysene slik at de følger bilens originale fjernlys så oppfylles dette kravet, da bilens egne fjernlys har allerede en blå varsellampe i displayet som viser at fjernlysene er tent.
 • Dersom ekstralyset har innebygd parklys eller markeringslys, så gjelder fortsatt reglene for parklys og markeringslys. Se reglene for dette litt lengre ned på siden.

 

God idé å montere flere lykter.

Selv om de nye reglene er trådt i kraft, er det fortsatt anbefalt å montere flere lykter. På bildet over ser du en VW Touran som har fått oppgradert fjernlysene til noen heftige LED-lyskastere fra Lazer. Ved å montere flere lykter kan man få en høyere effekt enn ved en stk LED-bar. I andre tilfeller ser det også bedre ut med flere lykter. Ønsker du runde eller kvadratiske lykter, er dette mer vanlig å montere i flertall, da det ser mer naturlig ut enn med en stk lampe. 

Det er også veldig stilig å felle inn lys i grill eller støtfanger. Her ser man på hvilke muligheter bilen har for å felle inn lykter, og det er kun fantasien som setter grenser. Om du har problemer med at ekstralysene kommer i veien for en sensor, kan dette løses med å montere flere lykter, fremfor en stk LED-bar. Man kan da montere lampene på hver side, så ekstralysene ikke kommer i konflikt med denne, og likevel få en diskret og pen montering. Noen biler får man også modelltilpasset braketter til, for å felle inn lamper i grillen. Denne monteringstypen er ypperlig om du ønsker en diskret montering som ser original ut på bilen.

 

Godkjenning av ekstralys

E-merking eller ECE-godkjenning er en typegodkjenning som er påkrevd på det meste av utstyret som brukes på et kjøretøy. Typegodkjenningen er en måte å kvalitetssikre at alle komponenter og utstyr oppfyller kravene som er satt i det Europeiske lovverket og er derfor påkrevet på det meste av utstyret. Dette hjelper individuelle produsenter å kvalitetssikrer at kvaliteten og sikkerheten opprettholdes i alle produktene.
Typegodkjenningen gjelder dog ikke bare lys som nærlys og fjernlys, men også frontrute, dekk, bremser osv.
E-godkjenning og ECE-godkjenning er akkurat det samme, men to forskjellige navn på samme sak. Denne kalles ofte også E-merking. “ECE-godkjenning” er det politisk korrekte navnet for disse godkjenningene, som er del av ECE-lovverket for det totale veitrafikk lovverket som brukes i Europa og i Norge. Du får så ulike merkinger utfra hva det er godkjent som f.eks: ECE R112 og ECE R149 for fjernlys, ECE R23 er for ryggelys og ECE R10 er for radiostøy.

Kun CE godkjenning er ikke tilstrekkelig. Kun R10 godkjenning er ikke tilstrekkelig for fjernlys. 

 

Fjernlys

 • Det er ikke lengre et krav til parvis montering av lykter.
 • Ikke krav til maksimal lysstyrke.
 • Krav til e-merking.
 • Monteringen skal være symmetrisk og ikke sjenerende for fører.
 • Det er påkrevd at bilens fjernlys skal belyse vegbanen minst 100 meter frem. Utover dette er det ingen konkrete regler for kastelengde.

Nærlys

 • Du kan kun ha 2 nærlys. Når du måler lysstyrken fra 25 meter foran lykta, i en høyde av 1,1 meter, så skal styrken ikke være mer enn 0,7 lux. Dette sier også noe om nærlys lengde. 
 • Du kan bruke nærlysene samtidig med fjernlysene, men ikke sammen med tåkelysene.

Tåkelys (kurvelys)

 • Du har ikke lov til å ha mer enn 2 tåkelys.
 • Du kan ikke bruke nærlys sammen med tåkelys.
 • Du kan bruke tåkelysene som kjørelys på dagtid.
 • Du kan ikke bruke fjernlys/ekstralys samtidig som du bruker tåkelysene, bortsett fra kurvekjøring i veldig lav hastighet (10–20 km/t).

Parkeringslys

 • Du har kun lov til å ha to parkeringslys som brukes samtidig. Så hvis du har lyskastere med parkeringslys så må du sørge for at de vanlige parkeringslysene er slått av.
 • Du må alltid ha på parkeringslysene – det gjør ingen forskjell om du kjører med nærlys, tåkelys, baklys eller fjernlys.

Toppmarkeringslys

 • Kjøretøy med bredde under 180 centimeter (de fleste personbiler) skal ikke være utrustet med toppmarkeringslys. kan ikke bruke nærlys sammen med tåkelys.
 • Kjøretøy med bredde mellom 180 og 210 centimeter kan være utrustet med toppmarkeringslys, mens kjøretøy med bredde over 210 centimeter skal være utrustet med toppmarkeringslys.
 • Ekstra takmonterte fjernlys med egen parkeringslyspære (såkalte kombinert-lykter) kan brukes som toppmarkeringslys, men kun hvis andre toppmarkeringslys ikke samtidig er tent.

Arbeidslys bil regler

 • Bilen kan ha en eller flere lykter som gir hvitt eller gult arbeidslys.
 • Lyktene skal gi stor spredning og må kunne reguleres i forskjellige stillinger.
 • Lykten(e) skal være koblet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.
 • Arbeidslyset skal være koblet over egen bryter og være sammenkoblet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når arbeidslyset er tent.

Roterende, blinkende gult lys. Oransje varsellys regler

 • Blinkende eller roterende gult lys er tillatt der kjøretøy brukes på en uvanlig måte eller i strid med trafikkreglene, for eksempel bred last, saktegående kjøretøy og graving på eller ved vei. Du trenger ikke forhåndstillatelse for å bruke denne type lys.
 • Lyktene skal være godkjent som gult/oransje blinkende varsellys (ECE R65).

Blått lys

 • Kun kjøretøy godkjent som utrykningskjøretøy kan bruke blått blinkende lys.
 • Blått blinkende lys skal være godkjent som varsellys med blå farge (ECE R65).

Ettermonterte bremselys

 • Hvis du har ettermonterte bremselys så skal de lyse kontinuerlig ved aktivering. De må ikke blinke eller på andre måter forstyrre medtrafikanter.

Ryggelys regler

 • Du kan kun ha to stk ryggelys på personbil. 
 • Lyktene skal være godkjent som ryggelys. (ECE R23)

 

Ettermontering av LED-pærer

I lovverket sies det at pærer som monteres i en lampe, hvor det er mulighet til å skifte dette ut, skal ha riktig typegodkjenning. Dette kommer i tillegg til at lyktene i seg selv også må være godkjent. Per i dag gjelder dette kun for halogenpærer under R37 godkjenningen og R99 godkjenningen for xenonpærer. For LED-pærer derimot eksisterer det ikke et lovverk som tillater oss å godkjenne de på lik linje som halogenpærer og xenonpærer. På grunn av dette kan ikke pæren bli godkjent og vil derfor stride i mot dette kravet, selv om lykten er godkjent.


Ettermontering av xenon

For at man skal få xenon godkjent i en lykt som opprinnelig kommer med halogen, må disse kriteriene være oppfylt:
-Nærlys: Her kreves det automatisk nivåregulering av lyktene, lyktespylere og godkjente lykter (DC eller DCR merking)
-Fjernlys: Her er det ingen krav til automatisk høyderegulering og lyktespylere slik som på nærlys, men lykten må fremdeles være godkjent for xenon i fjernlys (DR eller DCR merking)

Krav til automatisk høyderegulering

I henhold til lovverket så er det påkrevd med automatisk høyderegulering og lyktespyler på lyskilder som brukes som nærlys og har en lysstyrke over 2000 lumen. Xenon har som oftes har 35w effekt som betyr at de har mer enn 2000 lumen, og det er derfor påkrevd med lyktespylere og automatisk høyderegulering. Det finnes dog xenonpærer som D8S med 25w effekt som er under 2000 lumen. Disse unngår derfor dette kravet. Med LED derimot vil det være avhengig av lysstyrken produsenten har laget lampene med. Om lysstyrken overstiger 2000 lumen på nærlysene så vil dette være påkrevd. Om den er under så er det ikke krav til dette.

 

 


 

Handlekurv

Ingen flere produkter er tilgjengelige

Handlekurven din er tom